ติดต่อสั่งซื้อ

โทร. 02-682-3884-5 , 02-682-0211-3

โทรสาร. 02-682-3661

E-Mail : 135international@gmail.com

 • Flex Flex Flex : ท่อร้อยสายอ่อน
 • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
 • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
 • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง

     
 
 • Conduit
 • Elbow
 • Strap
 • Coupling
 • Connector
 • Bushing
 • Flexible Conduit
 • Flexible Connector

ท่อเหล็กรุ่นบาง

E.M.T. Conduit

1

ท่อเหล็กรุ่นหนา

I.M.C. Conduit

2
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
EDC-01 1/2" 133 ICD-01 1/2" 282
EDC-02 3/4" 192 ICD-02 3/4" 375
EDC-03 1" 237 ICD-03 1" 506
EDC-04 1 1/4" 476 ICD-04 1 1/4" 653
EDC-05 1 1/2" 555 ICD-05 1 1/2" 802
EDC-06 2" 688 ICD-06 2" 1,096
      ICD-07 2 1/2" 1,714
      ICD-08 3" 2,122
      ICD-09 3 1/2" 2,440
      ICD-10 4" 2,802

 

ท่อโค้งรุ่นบาง

E.M.T. Elbow

1

ท่อโค้งรุ่นหนา

I.M.C. Elbow

2
ท่อโค้งรุ่นบาง 45" ท่อโค้งรุ่นหนา 45"
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
  1/2"   IEB-01 1/2" 52.25
  3/4"   IEB-02 3/4" 61.75
  1"   IEB-03 1" 95
EEB-01 1 1/4" 95 IEB-04 1 1/4" 123.50
EEB-02 1 1/2" 123.50 IEB-05 1 1/2" 180.50
EEB-03 2" 161.50 IEB-06 2" 247
  2 1/2"   IEB-07 2 1/2" 666
  3"   IEB-08 3" 954
  3 1/2"   IEB-09 3 1/2" 1,800
  4"   IEB-10 4" 2,160
           
ท่อโค้งรุ่นบาง 90" ท่อโค้งรุ่นหนา 90"
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
EEL-01 1/2"   IEL-01 1/2"  
EEL-02 3/4"   IEL-02 3/4"  
EEL-03 1"   IEL-03 1"  
EEL-04 1 1/4"   IEL-04 1 1/4"  
EEL-05 1 1/2"   IEL-05 1 1/2"  
EEL-06 2"   IEL-06 2"  
  2 1/2"   IEL-07 2 1/2"  
  3"   IEL-08 3"  
  3 1/2"   IEL-09 3 1/2"  
  4"   IEL-10 4"  
           

 

แคล้มจับท่อขาเดี่ยว

Strap 1SR

1

แคล้มจับท่อขาคู่

Strap 2SR

2
แคล้มจับท่อบางขาเดี่ยว (E.M.T.) แคล้มจับท่อบางขาคู่ (E.M.T.)
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
ECL-050 1/2" 1.25 ECL2-050 1/2" 1.00
ECL-050 3/4" 1.30 ECL2-075 3/4" 1.10
ECL-050 1" 2.00 ECL2-100 1" 1.60
  1 1/4"   ECL2-125 1 1/4" 2.75
  1 1/2"   ECL2-150 1 1/2" 3.50
  2"   ECL2-200 2" 4.50
           
แคล้มจับท่อหนาขาเดี่ยว (I.M.C.) แคล้มจับท่อหนาขาคู่ (I.M.C.)
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
ICL-050 1/2" 1.25 ICL2-050 1/2" 1.10
ICL-075 3/4" 1.30 ICL2-075 3/4" 1.20
ICL-100 1" 2.00 ICL2-100 1" 1.80
  1 1/4"   ICL2-125 1 1/4" 2.75
  1 1/2"   ICL2-150 1 1/2" 3.50
  2"   ICL2-200 2" 4.50
      ICL2-250 2 1/2" 6.75
      ICL2-300 3" 9.00
      ICL2-400 4" 15.50

 

ข้อต่อบาง

E.M.T. Coupling

1

ข้อต่อบางกันน้ำ

Rain Tight E.M.T. Coupling

2
ข้อต่อบาง ข้อต่อบางกันน้ำ
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
CP-050 1/2" 6.00 RCP-050 1/2" 15
CP-075 3/4" 10.0 RCP-075 3/4" 20
CP-100 1" 13.5 RCP-100 1" 34
CP-125 1 1/4" 23.0 RCP-125 1 1/4" 61
CP-150 1 1/2" 31.0 RCP-150 1 1/2" 97
CP-200 2" 47.5 RCP-200 2" 127
           

ข้อต่อหนา

I.M.C. Coupling

1
ข้อต่อหนา (I.M.C. Coupling)
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
ICP-050 1/2" 18.0
ICP-075 3/4" 21.5
ICP-100 1" 27.5
ICP-125 1 1/4" 42.0
ICP-150 1 1/2" 51.5
ICP-200 2" 88.5
ICP-250 2 1/2" 182
ICP-300 3" 253.5
ICP-350 3 1/2" 351
ICP-400 4" 382
ICP-500 5" 860
ICP-600 6" 1,200

 

คอนเน็คเตอร์จับท่อบาง

E.M.T. Connector

2

คอนเน็คเตอร์จับท่อบางกันน้ำ

Rain Tight E.M.T. Connector

2
คอนเน็คเตอร์จับท่อบาง (E.M.T.) คอนเน็คเตอร์จับท่อบางกันน้ำ (E.M.T.)
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
CN-050 1/2" 5.00 RCN-050 1/2" 13.25
CN-075 3/4" 9.00 RCN-075 3/4" 18.25
CN-100 1" 12.25 RCN-100 1" 29.75
CN-125 1 1/4" 19.0 RCN-125 1 1/4" 51.75
CN-150 1 1/2" 27.25 RCN-150 1 1/2" 82.50
CN-200 2" 43.50 RCN-200 2" 119.0
           

เอ็น.เอ็ม. คอนเน็คเตอร์

N.M. Connector

1
เอ็น.เอ็ม. คอนเน็คเตอร์
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
NMCN-050 1/2" 9.00
NMCN-075 3/4" 27.0
NMCN-100 1" 90.0

 

 

บูชชิง

Bushing

2

ล็อคนัท

Lock nut

2
บูชชิง ล็อคนัท
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
BS-050 1/2" 3.25 LN-050 1/2" 2.75
BS-075 3/4" 4.25 LN-075 3/4" 3.50
BS-100 1" 7.75 LN-100 1" 4.75
BS-125 1 1/4" 12.25 LN-125 1 1/4" 8.75
BS-150 1 1/2" 15.0 LN-150 1 1/2" 11.0
BS-200 2" 21.75 LN-200 2" 14.0
BS-250 2 1/2" 39.25 LN-250 2 1/2" 26.50
BS-300 3" 45.0 LN-300 3" 38.50
BS-350 3 1/2" 112 LN-350 3 1/2" 63.50
BS-400 4" 122 LN-400 4" 69.50
BS-500 5" 480 LN-500 5" 470
BS-600 6" 660 LN-600 6" 640
           

อีริคสันคุปปิง

Ericksion Coupling

1
อีริคสันคุปปิง
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
ERCP- 1/2" 60.0
ERCP- 3/4" 75.0
ERCP- 1" 98.0
ERCP- 1 1/4" 172
ERCP- 1 1/2" 225
ERCP- 2" 307
ERCP- 2 1/2" *
ERCP- 3" *
ERCP- 3 1/2" *
ERCP- 4" *
    * โปรดสอบถามราคา

 

ท่ออ่อนเหล็ก

Flexible Conduit

2

ท่ออ่อนกันน้ำ

Rain Tight Flexible Conduit

2
ท่ออ่อนเหล็ก ท่ออ่อนกันน้ำ
รหัสสินค้า ขนาด ความยาว/ขด (เมตร) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ความยาว/ขด (ฟุต) ราคา/หน่วย
FX- 1/2" 50 8.0 RFX- 1/2" 200 23.0
FX- 3/4" 50 13.0 RFX- 3/4" 100 30.0
FX- 1" 30 26.0 RFX- 1" 100 50.0
FX- 1 1/4" 15 33.0 RFX- 1 1/4" 50 60.0
FX- 1 1/2" 15 48.0 RFX- 1 1/2" 50 80.0
FX- 2" 15 56.0 RFX- 2" 50 100
FX- 2 1/2" 10 110 RFX- 2 1/2" 25 200
FX- 3" 10 140 RFX- 3" 25 300
FX- 4" 10 340 RFX- 4" 25 400
               

คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก

Flexible Connector

2

คอนเน็คเตอร์จับท่อ
อ่อนเหล็กรุ่นพิเศษ

EX Flexible Connector

2
คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนเหล็กรุ่นพิเศษ
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
FC-050 1/2" 7.00 XFC-01 3/4" เกลียว 1/2" 15.5
FC-075 3/4" 14.5 XFC-02 1" เกลียว 3/4" 23.5
FC-100 1" 21.5      
FC-125 1 1/4" 73.0      
FC-150 1 1/2" 95.0      
FC-200 2" 120      
FC-250 2 1/2" 189      
FC-300 3" 254      
FC-400 4" 468      
           

คอนเน็คเตอร์จับท่อ
กันน้ำรุ่นงอ 45"

Rain Tight Flexible Connector

2

คอนเน็คเตอร์จับท่อ
กันน้ำรุ่นงอ 90"

Rain Tight Flexible Connector

2
กันน้ำรุ่นงอ 45" กันน้ำรุ่นงอ 90"
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
RFC1-050 1/2" 162 RFC2-050 1/2" 162
RFC1-075 3/4" 270 RFC2-075 3/4" 270
RFC1-100 1" 470 RFC2-100 1" 470
RFC1-125 1 1/4" 800 RFC2-125 1 1/4" 800
RFC1-150 1 1/2" 930 RFC2-150 1 1/2" 930
RFC1-200 2" 1,060 RFC2-200 2" 1,060
RFC1-250 2 1/2" 1,860 RFC2-250 2 1/2" 1,860
RFC1-300 3" 2,750 RFC2-300 3" 2,750
RFC1-400 4" 4,050 RFC2-400 4" 4,050

คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำรุ่นตรง

Rain Tight Flexible Connector

1
คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำรุ่นตรง
รหัสสินค้า ขนาด ราคา (บาท)
RFC 1/2" 29.5
RFC 3/4" 39.25
RFC 1" 73.50
RFC 1 1/4" 122.5
RFC 1 1/2" 176.5
RFC 2" 304
RFC 2 1/2" 588
RFC 3" 735
RFC 4" 980
     
Copy Right @ 2013 | 135INTER.COM