ติดต่อสั่งซื้อ

โทร. 02-682-3884-5 , 02-682-0211-3

โทรสาร. 02-682-3661

E-Mail : 135international@gmail.com

  • Flex Flex Flex : ท่อร้อยสายอ่อน
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง

     

 
  • Wire Way, Duct, Cable Duct

รางเก็บสายโทรศัพท์

Telephone Cable Duct

รางเก็บสายโทรศัพท์แบบวางพื้น

Floor Duct

รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย
T1 1 20.5 FD20 2 102
T2 1 30 FD30 2 180
T3 1 33 FD40 2 232
T4 1 48 FD50 2 305
T5 1 53 FD50X 2 305
T6 1 66 FD52 2 217
           

รางเก็บสายไฟแบบทึบ

Wire Way

รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง

Wire Duct Sloted Type

รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย
WW2020 2 125 WD2020 2 125
WW3030 2 160 WD3030 2 160
WW4030 2 176 WD4030 2 176
WW4040 2 197 WD4040 2 197
WW4060 2 280 WD4060 2 280
WW6040 2 250 WD6040 2 250
WW6060 2 315 WD6060 2 315
WW6080 2 380 WD6080 2 380
           

รางเก็บสายไฟและท่อแอร์สีขาว

Air Duct

รางเก็บสายไฟสีขาวสำหรับตกแต่ง

Wire Way for Decoration

รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย
AD5050 2 348 DD1225 2 83
AD5075 2 406 DD1632 2 92
AD50100 2 585 DD2040 2 107
           

 

 

Copy Right @ 2013 | 135INTER.COM