ติดต่อสั่งซื้อ

โทร. 02-682-3884-5 , 02-682-0211-3

โทรสาร. 02-682-3661

E-Mail : 135international@gmail.com

 • Flex Flex Flex : ท่อร้อยสายอ่อน
 • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
 • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
 • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง

     

 
 • Handy & Cover Plate
 • Square & Cover Plate
 • M.K. & Europa Box
 • Octagon Box
 • F.S. BOX
 • Conduit Outlet Box
 • Junction Box

แฮนดี้บ๊อกซ์ 2" X 4"

Handy Box 2" X 4"

1
แฮนดี้บ๊อกซ์  รุ่นธรรมดา
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
HB-01 ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2" 8.00
HB-02 ตื้นทึบ 8.00
HB-03 ตื้นก้นทะลุ 9.00
HB-04 ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" 12.0
HB-06 ลึก 3/4" ล้วน 12.0
HB-06 ลึกทึบ 12.0
HB-07 ลึกก้นทะลุ 13.0
     
แฮนดี้บ๊อกซ์  รุ่นหนา 1 มม.
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SC-HB1-01 ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2" 22.0
SC-HB1-02 ตื้นทึบ 22.0
SC-HB1-03 ตื้นก้นทะลุ 24.0
SC-HB1-04 ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" 33.0
SC-HB1-05 ลึก 3/4" ล้วน 33.0
SC-HB1-06 ลึกทึบ 33.0
SC-HB1-07 ลึกก้นทะลุ 35.0
     
แฮนดี้บ๊อกซ์  รุ่นหนา 1.2 มม.
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SC-HB12-01 ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2" 36.0
SC-HB12-02 ตื้นทึบ 36.0
SC-HB12-03 ตื้นก้นทะลุ 40.0
SC-HB12-04 ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" 44.0
SC-HB12-05 ลึก 3/4" ล้วน 44.0
SC-HB12-06 ลึกทึบ 44.0
SC-HB12-07 ลึกก้นทะลุ 48.0
     

ฝาปิดแฮนดี้บ๊อกซ์ 2" X 4"

Handy Cover Plate 2" X 4"

1
ฝาปิดแฮนดี้บ๊อกซ์ 2" X 4" รุ่นธรรมดา
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
HP-01 ปิดมิด 3.20
HP-02 น็อครู 3.40
HP-03 สวิทช์ 4.00
HP-04 ปลั๊กคู่ 4.00
HP-05 ปลั๊กเล็ก 4.00
HP-06 ปลั๊กกลาง 4.00
     
ฝาปิดแฮนดี้บ๊อกซ์ 2" X 4" รุ่นหนา
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
HP1-01 ปิดมิด 8.50
HP1-02 น็อครู 8.50
     

สแควร์บ๊อกซ์ 4" X 4" รุ่น 4 หู

Square Box 4 Screw Tabs

1 
สแควร์บ๊อกซ์ 4" X 4" รุ่น 4 หูพับ หนา 1 มม.
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SC-SB41-01 ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2" 44.0
SC-SB41-02 ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" 56.0
     
สแควร์บ๊อกซ์ 4" X 4" รุ่น 4 หูย้ำ หนา 1.2 มม.
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
- ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2" -
SC-SB41-03 ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" 100
     

สแควร์บ๊อกซ์ 4" X 4"

Square Box 4" X 4"

1
สแควร์บ๊อกซ์ รุ่นธรรมดา
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SB-01 ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2" 13.0
SB-02 ตื้นก้นทะลุ 14.0
SB-03 ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" 17.0
SB-04 ลึก 1" x 3/4" 17.0
SB-05 ลึก 3/4" ล้วน 17.0
SB-06 ลึก 1" ล้วน 17.0
SB-07 ลึกทึบ 17.0
SB-08 ลึกก้นทะลุ 18.0
     
สแควร์บ๊อกซ์ รุ่นหนา 1 มม.
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SC-SB1-01 ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2" 33.0
SC-SB1-02 ตื้นทึบ 33.0
SC-SB1-03 ตื้นก้นทะลุ 35.0
SC-SB1-04 ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" 42.0
SC-SB1-05 ลึก 1" x 3/4" 42.0
SC-SB1-06 ลึก 3/4" ล้วน 42.0
SC-SB1-07 ลึก 1" ล้วน 42.0
SC-SB1-08 ลึกทึบ 42.0
SC-SB1-09 ลึกก้นทะลุ 44.0
     
สแควร์บ๊อกซ์ รุ่นหนา 1.2 มม.
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SC-SB12-01 ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2" 44.0
SC-SB12-02 ตื้นทึบ 44.0
SC-SB12-03 ตื้นก้นทะลุ 48.0
SC-SB12-04 ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" 54.0
SC-SB12-05 ลึก 1" x 3/4" 54.0
SC-SB12-06 ลึก 3/4" ล้วน 54.0
SC-SB12-07 ลึก 1" ล้วน 54.0
SC-SB12-08 ลึกทึบ 54.0
SC-SB12-09 ลึกก้นทะลุ 58.0
     

ฝาปิดสแควร์บ๊อกซ์ 4" X 4"

Square Cover Plate 4" X 4"

1
ฝาปิดสแควร์บ๊อกซ์ 4" X 4" รุ่นธรรมดา
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SQP-01 ปิดมิด 4.00
SQP-02 น็อครู 5.00
     
ฝาปิดสแควร์บ๊อกซ์ 4" X 4" รุ่นหนา
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SQP1-01 ปิดมิด 10.5
SQP1-02 น็อครู 10.5
SQP1-03 เสริมเรียบเดี่ยว 12.0
SQP1-04 เสริมเรียบคู่ 12.0
SQP1-05 เสริมนูนเดี่ยว 14.5
SQP1-06 เสริมนูนคู่ 14.5
SQP1-07 เสริมนูนกลม 21.0
     

เอ็ม.เค. บ๊อกซ์

M.K. Box

2

ยูโรป้าบ๊อกซ์

Europa Box

2
เอ็ม.เค. บ๊อกซ์ รุ่นธรรมดา ยูโรป้าบ๊อกซ์ รุ่นหนา 1 มม.
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
MKB-01 1/2" ล้วน 15.0 SC-EUB1-01 ติ้น 1/2"x3/4x1/2" 35.0
      SC-EUB1-02 ลึก 1/2"x3/4x1/2" 40.0
   
เอ็ม.เค. บ๊อกซ์ รุ่นหนา 1 มม. ยูโรป้าบ๊อกซ์ รุ่นหนา 1.2 มม.
รหัสสินค้า ขนาด ราคา (บาท) รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
SC-MKB1-01 1/2" ล้วน 33.0 SC-EUB12-01 ติ้น 1/2"x3/4x1/2" 45.0
- - - SC-EUB12-02 ลึก 1/2"x3/4x1/2" 57.0
   
เอ็ม.เค. บ๊อกซ์ รุ่นหนา 1.2 มม. ยูโรป้าบ๊อกซ์ รุ่นธรรมดา.
รหัสสินค้า ขนาด ราคา (บาท) รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
- 1/2" ล้วน - - ติ้น 1/2"x3/4x1/2" -
           

ฝาปิดมิด พับขอบ รุ่นหนา

Surface Cover

1
ฝาปิดมิด พับขอบ แฮนดี้บ๊อกซ์  2"X 4"
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SUP1-01 แฮนดี้บ๊อกซ์ 11.0
     
ฝาปิดมิด พับขอบ ยูโรป้าบ๊อกซ์
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SUP1-02 ยูโรป้าบ๊อกซ์ 15.0
     
ฝาปิดมิด พับขอบ สแควร์บ๊อกซ์  4" X 4"
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SUP1-03 สแควร์บ๊อกซ์  20.0
     

อ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์

Octagon Box

1
อ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์ รุ่นธรรมดา
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
OCB-01 ติ้น 1/2" x 3/4" 13.0
OCB-02 ลึก 1/2" x 3/4" 17.0
     
อ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์ รุ่นหนา 1 มม.
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SC-OCB1-01 ติ้น 1/2" x 3/4" x 1/2" 33.0
SC-OCB1-02 ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" 42.0
     
อ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์ รุ่นหนา 1.2 มม.
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SC-OCB12-01 ติ้น 1/2" x 3/4" x 1/2" 46.0
SC-OCB12-02 ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" 56.0
     

ฝาปิดอ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์

Octagon Cover Plate

1   2   3
ฝาปิดอ๊อกตาก้อน รุ่นธรรมดา ฝาปิดอ๊อกตาก้อน รุ่นหนา
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
OP-01 ปิดมิด 5.00 OP1-01 ปิดมิด 10.5
OP-02 น็อครู 5.25 OP1-02 น็อครู 10.5
      OP1-03 เสริมนูนกลม 21.0
 

เอฟ.เอส. บ๊อกซ์ 2" X 4"

F.S. Box 2" X 4"

1
รุ่น 1 ทาง (FS) รุ่น 2 ทางรูตรงข้าม (FSC)
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
FS2-11 1/2" 54.0 FSC2-21 1/2" 58.5
FS2-12 3/4" 54.0 FSC2-22 3/4" 58.5
FS2-13 1" 64.0 FSC2-23 1" 73.0
           
รุ่น 2 ทางรูคู่ (FSS) รุ่น 3 ทาง (FSCC)
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
FSS2-21 1/2" 58.5 FSCC2-31 1/2" 73.0
FSS2-22 3/4" 58.5 FSCC2-32 3/4" 73.0
- 1" - - 1" -
           

ฝาปิดเอฟ.เอส. บ๊อกซ์

2" X 4" รุ่นหนา

F.S. Cover Plate 2" X 4"

ฝาปิดเอฟ.เอส. บ๊อกซ์  2" X 4" รุ่นหนา
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
FSP24-01 ปิดมิด 11.25
FSP24-02 สวิทช์ 11.25
FSP24-03 ปลั๊กคู่ 11.25
FSP24-04 ปลั๊กเล็ก 11.25
FSP24-05 ปลั๊กกลาง 11.25
FSP24-06 ปลั๊กใหญ่ 11.25
     

เอฟ.เอส. บ๊อกซ์ 4" X 4"

F.S. Box   4" X 4"

รุ่น 1 ทาง (FS) รุ่น 2 ทางรูตรงข้าม (FSC)
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
FS4-11 1/2" 80.25 FSC4-21 1/2" 84.75
FS4-12 3/4" 80.25 FSC4-22 3/4" 84.75
FS4-13 1" 87.75 FSC4-23 1" 96.50
           
รุ่น 2 ทางรูคู่ (FSS) รุ่น 3 ทาง (FSCC)
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
FSS4-21 1/2" 84.75 FSCC4-31 1/2" 92.0
FSS4-22 3/4" 84.75 FSCC4-32 3/4" 92.0
- 1" - - 1" -
           

ฝาปิดเอฟ.เอส. บ๊อกซ์ 4"X 4" รุ่นหนา

F.S. Cover Plate 4" X 4"

ฝาปิดเอฟ.เอส. บ๊อกซ์ 4" X 4" รุ่นหนา

รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
FSP44-01 ปิดมิด 24.0
FSP44-02 สวิทช์ + สวิทช์ 24.0
FSP44-03 ปลั๊กคู่ + สวิทช์ 24.0
FSP44-04 ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่ 24.0
     

เอฟ.เอส. บ๊อกซ์ 3"X 5" 1 ทาง

F.S. Box 3" X 5" 1 Way

เอฟ.เอส. บ๊อกซ์ 3" X 5" 1 ทาง
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
FS3-01 1/2" 168
FS3-02 3/4" 168
     

คอนดูท เอ๊าเลท L.B

Conduit Outlet Box

2

คอนดูท เอ๊าเลท L.L

Conduit Outlet Box

2
คอนดูท เอ๊าเลท L.B คอนดูท เอ๊าเลท L.L
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
LB-01 1/2" 35.0 LL-01 1/2" 35.0
LB-02 3/4" 41.0 LL-02 3/4" 41.0
LB-03 1" 58.0 LL-03 1" 58.0
LB-04 1 1/4" 102 LL-04 1 1/4" 102
LB-05 1 1/2" 110 LL-05 1 1/2" 110
LB-06 2" 190 LL-06 2" 190
LB-07 2 1/2" 365 LL-07 2 1/2" 365
LB-08 3 409 LL-08 3 409
LB-09 3 1/2" 803 LL-09 3 1/2" 803
LB-10 4" 803 LLB-10 4" 803
           

คอนดูทเอ๊าเลท L.R.

Conduit Outlet Box

2

คอนดูทเอ๊าเลท O.T.

Conduit Outlet Box

2
คอนดูท เอ๊าเลท L.R. คอนดูท เอ๊าเลท O.T.
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
LR-01 1/2" 35.0 OT-01 1/2" 41.0
LR-02 3/4" 41.0 OT-02 3/4" 47.0
LR-03 1" 58.0 OT-03 1" 61.0
LR-04 1 1/4" 102 OT-04 1 1/4" 118
LR-05 1 1/2" 110 OT-05 1 1/2" 128
LR-06 2" 190 OT-06 2" 219
LR-07 2 1/2" 365 OT-07 2 1/2" 387
LR-08 3 409 OT-08 3 460
LR-09 3 1/2" 803 OT-09 3 1/2" 1,040
LR-10 4" 803 OT-10 4" 1,040
           

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 1 ทาง

Junction Box 1 Way

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 2 ทาง

Junction Box 1 Way

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 1 ทาง บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 2 ทาง
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
JB1-01 1/2" 93.50 JB2-11 1/2" 98.0
JB1-02 3/4" 93.50 JB2-12 3/4" 98.0
JB1-03 1" 102.25 JB2-13 1" 117
JB1-04 1 1/4" 205 JB2-14 1 1/4" 234
JB1-05 1 1/2" 205 JB2-15 1 1/2" 234
JB1-06 2" 584 JB2-16 2" 657
           

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ

 2 ทางตรงข้าม

Junction Box

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ

 3 ทาง

Junction Box 3 Way

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ  2 ทางตรงข้าม

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 3 ทาง

รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
JB2-01 1/2" 98.0 JB3-01 1/2" 105
JB2-02 3/4" 98.0 JB3-02 3/4" 105
JB2-03 1" 117 JB3-03 1" 137
JB2-04 1 1/4" 234 JB3-04 1 1/4" 263
JB2-05 1 1/2" 234 JB3-05 1 1/2" 263
JB2-06 2" 657 JB3-06 2" 730
           

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 4 ทาง

Junction Box 4 Way

หัวงูเห่า

Service

Entrance Cap

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 4 ทาง หัวงูเห่า
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
JB4-01 1/2" 117 EC-01 1/2" 33.50
JB4-02 3/4" 117 EC-02 3/4" 42.25
JB4-03 1" 149 EC-03 1" 55.50
JB4-04 1 1/4" 321 EC-04 1 1/4" 70.0
JB4-05 1 1/2" 321 EC-05 1 1/2" 89.0
JB4-06 2" 803 EC-06 2" 153.25

ฝาแป้นลูกหมาก

Ball Flange

EC-07 2 1/2" 333
EC-08 3" 409
EC-09 3 1/2" 473
EC-10 4" 473
EC-11 5" 1,680
EC-12 6" 2,200
     
ฝาแป้นลูกหมาก
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
BG-01 1/2" 51
BG-02 3/4" 51
         

บ๊อกซ์หูยื่น

Box For Ball Flange

บ๊อกซ์หูยื่นรุ่น 1 ทาง บ๊อกซ์หูยื่นรุ่น 2 ทางฉาก
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
BF1-01 1/2" 93.5 BF2-11 1/2" 98.0
BF1-02 3/4" 93.5 BF2-12 3/4" 98.0
           
บ๊อกซ์หูยื่นรุ่น 2 ทางตรงข้าม บ๊อกซ์หูยื่นรุ่น 3 ทาง
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
BF2-01 1/2" 98.0 BF3-01 1/2" 105
BF2-02 3/4" 98.0 BF3-02 3/4" 105
           
บ๊อกซ์หูยื่นรุ่น 4 ทาง
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
BF4-01 1/2" 117
BF4-02 3/4" 11798.0
Copy Right @ 2013 | 135INTER.COM