ติดต่อสั่งซื้อ

โทร. 02-682-3884-5 , 02-682-0211-3

โทรสาร. 02-682-3661

E-Mail : 135international@gmail.com

  • Flex Flex Flex : ท่อร้อยสายอ่อน
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง

     

 
  • Wire Way, Duct, Cable Duct

รางไวร์เวย์

Wire Way

ยาว 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร
รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย
WW12-01 2" x 3" x 1.2 m 150 WW24-01 2" x 3" x 2.4 m 300
WW12-02 2" x 4" x 1.2 m 160 WW24-02 2" x 4" x 2.4 m 320
WW12-03 2" x 6" x 1.2 m 200 WW24-03 2" x 6" x 2.4 m 400
WW12-04 2" x 8" x 1.2 m 250 WW24-04 2" x 8" x 2.4 m 500
WW12-05 3" x 4" x 1.2 m 170 WW24-05 3" x 4" x 2.4 m 340
WW12-06 4" x 4" x 1.2 m 190 WW24-06 4" x 4" x 2.4 m 380
WW12-07 4" x 6" x 1.2 m 250 WW24-07 4" x 6" x 2.4m 500
WW12-08 4" x 8" x 1.2 m 320 WW24-08 4" x 8" x 2.4 m 640
WW12-09 4" x 10" x 1.2 m 495 WW24-09 4" x 10" x 2.4 m 990
WW12-10 4" x 12" x 1.2 m 560 WW24-10 4" x 12" x 2.4 m 1,120
WW12-11 6" x 6" x 1.2 m 290 WW24-11 6" x 6" x 2.4 m 580
WW12-12 6" x 8" x 1.2 m 380 WW24-12 6" x 8" x 2.4 m 760
WW12-13 6" x 10" x 1.2 m 550 WW24-13 6" x 10" x 2.4 m 1,100
WW12-14 6" x 12" x 1.2 m 620 WW24-14 6" x 12" x 2.4 m 1,240
WW12-15 8" x 12" x 1.2 m 685 WW24-15 8" x 12" x 2.4 m 1,370
           

ตัวแขวนรางไวร์เวย์

Wire Way Hangers

อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์

Wire Way Accessories

รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
CH-01 2" x 3" 45 HE-01 2" x 3" 150
CH-02 2" x 4" 48 HE-02 2" x 4" 160
CH-03 2" x 6" 54 HE-03 2" x 6" 200
CH-04 2" x 8" 70 HE-04 2" x 8" 250
CH-05 3" x 4" 54 HE-05 3" x 4" 170
CH-06 4" x 4" 54 HE-06 4" x 4" 190
CH-07 4" x 6" 70 HE-07 4" x 6" 250
CH-08 4" x 8" 85 HE-08 4" x 8" 320
CH-09 4" x 10" 105 HE-09 4" x 10" 495
CH-10 4" x 12" 135 HE-10 4" x 12" 560
CH-11 6" x 6" 85 HE-11 6" x 6" 290
CH-12 6" x 8" 105 HE-12 6" x 8" 380
CH-13 6" x 10" 135 HE-13 6" x 10" 550
CH-14 6" x 12" 170 HE-14 6" x 12" 620
CH-15 8" x 12" 200 HE-15 8" x 12" 685
           

อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์ งอฉากเปิดฝาใน

Wire Way Accessories

อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์ งอฉากเปิดฝานอก

Wire Way Accessories

รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย
IVR-01 2" x 3" 150 OVR-01 2" x 3" 150
IVR-02 2" x 4" 160 OVR-02 2" x 4" 160
IVR-03 2" x 6" 200 OVR-03 2" x 6" 200
IVR-04 2" x 8" 250 OVR-04 2" x 8" 250
IVR-05 3" x 4" 170 OVR-05 3" x 4" 170
IVR-06 4" x 4" 190 OVR-06 4" x 4" 190
IVR-07 4" x 6" 250 OVR-07 4" x 6" 250
IVR-08 4" x 8" 320 OVR-08 4" x 8" 320
IVR-09 4" x 10" 495 OVR-09 4" x 10" 495
IVR-10 4" x 12" 560 OVR-10 4" x 12" 560
IVR-11 6" x 6" 290 OVR-11 6" x 6" 290
IVR-12 6" x 8" 380 OVR-12 6" x 8" 380
IVR-13 6" x 10" 550 OVR-13 6" x 10" 550
IVR-14 6" x 12" 620 OVR-14 6" x 12" 620
IVR-15 8" x 12" 685 OVR-15 8" x 12" 685
           

อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์ 3 ทาง

Wire Way Accessories

อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์ 4 ทาง

Wire Way Accessories

รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (m) ราคา/หน่วย
HT-01 2" x 3" 230 HC-01 2" x 3" 300
HT-02 2" x 4" 245 HC-02 2" x 4" 320
HT-03 2" x 6" 320 HC-03 2" x 6" 390
HT-04 2" x 8" 410 HC-04 2" x 8" 500
HT-05 3" x 4" 260 HC-05 3" x 4" 330
HT-06 4" x 4" 290 HC-06 4" x 4" 350
HT-07 4" x 6" 340 HC-07 4" x 6" 400
HT-08 4" x 8" 410 HC-08 4" x 8" 500
HT-09 4" x 10" 510 HC-09 4" x 10" 610
HT-10 4" x 12" 580 HC-10 4" x 12" 680
HT-11 6" x 6" 390 HC-11 6" x 6" 480
HT-12 6" x 8" 450 HC-12 6" x 8" 540
HT-13 6" x 10" 620 HC-13 6" x 10" 720
HT-14 6" x 12" 700 HC-14 6" x 12" 820
HT-15 8" x 12" 775 HC-15 8" x 12" 920
           

 

 

Copy Right @ 2013 | 135INTER.COM