ติดต่อสั่งซื้อ

โทร. 02-682-3884-5 , 02-682-0211-3

โทรสาร. 02-682-3661

E-Mail : 135international@gmail.com

  • Flex Flex Flex : ท่อร้อยสายอ่อน
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง

     

 
  • High & Low Voltage

แรคช่องไฟฟ้า

Secondary Racks

ความหนา 4 mm. ความหนา 5 mm.
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
SR4-01 1 ช่อง 70 SR5-01 1 ช่อง 130
SR4-02 3 ช่อง 90 SR5-02 3 ช่อง 260
SR4-03 5 ช่อง 180 SR5-03 5 ช่อง 460
SR4-04 7 ช่อง 280 SR5-04 7 ช่อง 500
           

สกรูน็อตชุบสังกะสี

Machin Bolt

ขนาด 1/2" ขนาด 5/8"
รหัสสินค้า ความยาว (นิ้ว) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ความยาว (นิ้ว) ราคา/หน่วย
MB12-01 6" 38 MB58-01 6" 66
MB12-02 8" 44 MB58-02 8" 72
MB12-03 10" 54 MB58-03 10" 80
MB12-04 12" 64 MB58-04 12" 88
MB12-05 14" 74 MB58-05 14" 98
      MB58-06 16" 110
      MB58-07 18" 120
           

ลูกถ้วย

Spool Insulator

แหวนสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี

Square Washers

ลูกถ้วย แหวนสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
SI-01 - 16 SW-01 3/4" 12
      SW-02 5/8" 12
           

พี.จี. แคล้ม

Parallel Groove Clamp

พี.จี. แคล้มมือเสือ 2 สกรู

Mesh Parallel Groove Clamp

พี.จี. แคล้ม พี.จี. แคล้มมือเสือ 2 สกรู
รหัสสินค้า ขนาด mm2 ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
PG-01 1สกรู 16-70 22 PG-04 50-185 195
PG-02 2สกรู 16-70 42      
PG-03 2สกรู 25-95 54      
           

พรีฟอร์มเดดเอ็น

Preform Dead End

แคล้มลูกตาล

Connectors Dead End

พรีฟอร์มเดดเอ็น แคล้มลูกตาล
รหัสสินค้า ขนาด mm2 ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด mm2 ราคา/หน่วย
PFD-01 16 69 CDE-01 25-35 38
PFD-02 25 92 CDE-02 50-70 72
PFD-03 35 99 CDE-03 95-120 100
PFD-04 50 158      
PFD-05 70 172      
PFD-06 95 200      
PFD-07 120 234      
PFD-08 150 370      
PFD-09 185 480      
PFD-10 240 570      
PFD-11 300 650      
PFD-12 400 820      
PFD-13 500 855      
           
Copy Right @ 2013 | 135INTER.COM