ติดต่อสั่งซื้อ

โทร. 02-682-3884-5 , 02-682-0211-3

โทรสาร. 02-682-3661

E-Mail : 135international@gmail.com

  • Flex Flex Flex : ท่อร้อยสายอ่อน
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง

     

 
  • Lightning Protection

ฐานล่อฟ้า

Air Terminal Base

ฐานล่อฟ้า
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย
ATB-01 ฐานล่อฟ้าแบบเรียบ 700
ATB-02 ฐานล่อฟ้าแบบจั่ว 700
ATB-03 ฐานล่อฟ้าแบบกลม 700
ATB-04 ฐานล่อฟ้าแบบห้าเหลี่ยมเกาะพื้น 800
ATB-05 ฐานล่อฟ้าแบบห้าเหลี่ยวเกาะพนัง 800
ATB-06 ฐานล่อฟ้าแบบสีเหลี่ยมสองสกรู 800
ATB-07 ฐานล่อฟ้าแบบสองชั้น 900
ATB-08 ฐานล่อฟ้าแบบสีเหลี่ยมสีสกรู 900
ATB-09 ฐานล่อฟ้าแบบกากบาทติดพื้น 900
ATB-10 ฐานล่อฟ้าแบบปรับมุม 1,300

เสาล่อฟ้า

Air Terminal ROD

เสาล่อฟ้าปลายแหลม 5/8" เสาล่อฟ้าปลายเกลียว 5/8"
รหัสสินค้า ขนาด x ความยาว ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ความยาว ราคา/หน่วย
ATR58-01 5/8" x 50 cm 900 ATR58-11 5/8" x 50 cm 900
ATR58-02 5/8" x 60 cm 1,070 ATR58-12 5/8" x 60 cm 1,070
ATR58-03 5/8" x 100 cm 1,770 ATR58-13 5/8" x 100 cm 1,770
ATR58-04 5/8" x 150 cm 2,650 ATR58-14 5/8" x 150 cm 2,650
ATR58-05 5/8" x 200 cm 4,200 ATR58-15 5/8" x 200 cm 4,200
เสาล่อฟ้าปลายแหลม 3/4" เสาล่อฟ้าปลายเกลียว 3/4"
รหัสสินค้า ขนาด x ความยาว ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ความยาว ราคา/หน่วย
ATR34-01 3/4" x 50 cm 1,400 ATR34-11 3/4" x 50 cm 1,400
ATR34-02 3/4" x 60 cm 1,720 ATR34-12 3/4" x 60 cm 1,720
ATR34-03 3/4" x 100 cm 2,880 ATR34-13 3/4" x 100 cm 2,880
ATR34-04 3/4" x 150 cm 4,330 ATR34-14 3/4" x 150 cm 4,330
ATR34-05 3/4" x 200 cm 5,780 ATR34-15 3/4" x 200 cm 5,780
               

กราวด์หรอดทองแดง (ชุบ , หุ้ม)

Copper Coated and Clad Groud Rod

กราวด์หรอดชุบทองแดง 5/8" กราวด์หรอดหุ้มทองแดง 5/8"
รหัสสินค้า ขนาด x ความยาว ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ความยาว ราคา/หน่วย
GO58-01 5/8" x 6 ฟุต 900 GL58-01 5/8" x 6 ฟุต 900
GO58-02 5/8" x 8 ฟุต 1,070 GL58-02 5/8" x 8 ฟุต 1,070
GO58-03 5/8" x 10 ฟุต 1,770 GL58-03 5/8" x 10 ฟุต 1,770
กราวด์หรอดชุบทองแดง 3/4" กราวด์หรอดหุ้มทองแดง 3/4"
รหัสสินค้า ขนาด x ความยาว ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ความยาว ราคา/หน่วย
GO34-01 3/4" x 6 ฟุต 1,400 GL34-01 3/4" x 6 ฟุต 1,400
GO34-02 3/4" x 8 ฟุต 1,720 GL34-02 3/4" x 8 ฟุต 1,720
      GL34-03 3/4" x 10 ฟุต 2,880

ล่อฟ้าสามเฉก

Air Terminal

ล่อฟ้าสามเฉก
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
AT-01 1/2" 260
AT-02 5/8" 260
AT-03 3/4" 260
     

กราวด์เทสบ๊อกซ์

Groud Test Box

กราวด์เทสบ๊อกซ์
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
GTB-01 - 2,400
     

แคล้มจับสายทองแดงเปลือย

Copper Cable Clamp

แคล้มจับสายทองแดงเปลือย
รหัสสินค้า ชนิด / จับสายขนาด ราคา/หน่วย
CC-01 1 ทาง / 25-35 mm2 100
CC-02 1 ทาง / 50-70 mm2 100
CC-03 1 ทาง / 95-120 mm2 150
CC-04 4 ทาง / 25-50 mm2 325
CC-05 แบบหนีบ / 50-70 mm2 90
     

ผงเชื่อม

Welding Powder

ผงเชื่อม
รหัสสินค้า เบอร์ ราคา/หน่วย
WP-01 15 115
WP-02 25 126
WP-03 32 141
WP-04 45 195
WP-05 65 220
WP-06 90 330
WP-07 115 414
WP-08 150 522
WP-09 200 645
WP-10 250 750
WP-11 500 1,420

แคล้มกราวด์หรอด

Oval Groud Clamp

แคล้มจับบาร์ทองแดง

Bus Bar Clamp

แคล้มกราวด์หรอด แคล้มจับบาร์ทองแดง
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด/ขนาด ราคา/หน่วย
GC-01 5/8" 30 BB-01 1 ทาง / 25 x 3 mm. 100
GC-01 5/8" 40 BB-02 1 ทาง / 40 x 6 mm. 160
      BB-03 4 ทาง / 25 x 3 mm. 320
           

ยูแคล้ม 2 สกรู

2 Screws U-Clamp

หางปลาทองแดงขันสกรู

Copper Terminal LUG

ยูแคล้ม 2 สกรู หางปลาทองแดงขันสกรู
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด/ขนาด ราคา/หน่วย
UC-01 6-35 mm2 34 TL-01 6-35 mm2 63
UC-02 50-70 mm2 65 TL-02 50-70 mm2 72
UC-03 95-120 mm2 105 TL-03 95-120 mm2 190
UC-04 150-185 mm2 130 TL-04 150-185 mm2 250
UC-05 240-300 mm2 197 TL-05 240-300 mm2 320
UC-06 400-500 mm2 340      

วันไทม์

One time: Type CC Cable end to end

วันไทม์

One time: Type CC Cable Run & Tap

Type CC Cable end to end Type CC Cable Run & Tap
รหัสสินค้า ขนาดสาย (mm2) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาดสาย (mm2) ราคา/หน่วย
CC135 16-35 336 CC235 16-35 400
CC170 50-70 380 CC270 50-70 450
CC1120 95-120 380 CC2120 95-120 470
CC1300 150-300 880 CC2300 150-300 880
           

วันไทม์

One time: Type CC Cable Cross

วันไทม์

One time: Type CB Cable to BAR

Type CC Cable Cross Type CB Cable to BAR
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด/ขนาด ราคา/หน่วย
UC-01 6-35 mm2 34 TL-01 6-35 mm2 63
UC-02 50-70 mm2 65 TL-02 50-70 mm2 72
           

วันไทม์

One time: Type GR Cable to Rod

วันไทม์

One time: Type GT Cable Horizontal to Rod

Type GR Cable to Rod Type GT Cable Horizontal to Rod
รหัสสินค้า ขนาดสาย กราวด์ ราคา รหัสสินค้า ขนาดสาย กราวด์ ราคา
GR135 16-35 5/8",3/4" 310 GT235 16-35 5/8",3/4" 330
GR170 50-70 5/8",3/4" 360 GT270 50-70 5/8",3/4" 380
GR1120 95-120 5/8",3/4" 360 GT2120 95-120 5/8",3/4" 380
GR1300 150-300 5/8",3/4" 860 GT2300 150-300 5/8",3/4" 880
               

วันไทม์

One time: Type NT Cable Run & Tap to Rod

วันไทม์

One time: Type XT Cable Cross to Rod

Type NT Cable Run & Tap to Rod Type XT Cable Cross to Rod
รหัสสินค้า ขนาดสาย กราวด์ ราคา รหัสสินค้า ขนาดสาย กราวด์ ราคา
NT350 16-35 5/8",3/4" 380 XT435 16-35 5/8",3/4" 450
NT395 70-95 5/8",3/4" 460 XT470 50-70 5/8",3/4" 550
NT3300 120-300 5/8",3/4" 950 XT4300 95-300 5/8",3/4" 950
Copy Right @ 2013 | 135INTER.COM