ติดต่อสั่งซื้อ

โทร. 02-682-3884-5 , 02-682-0211-3

โทรสาร. 02-682-3661

E-Mail : 135international@gmail.com

  • Flex Flex Flex : ท่อร้อยสายอ่อน
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง

     

 
  • Explosion Proof

ท่ออ่อนกันละเบิด

Explosion Proof Flexible Conduit (Product by Boston)

ท่ออ่อนกันละเบิด
รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (cm) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x ยาว (cm) ราคา/หน่วย
FCX-01 1/2" x 30 1,100 FCX-22 1 1/4" x 30 2,800
FCX-02 1/2" x 40 1,300 FCX-23 1 1/4" x 40 3,200
FCX-03 1/2" x 50 1,400 FCX-24 1 1/4" x 50 3,575
FCX-04 1/2" x 60 1,800 FCX-25 1 1/4" x 60 4,050
FCX-05 1/2" x 80 2,350 FCX-26 1 1/4" x 80 5,650
FCX-06 1/2" x 90 2,550 FCX-27 1 1/4" x 90 6,100
FCX-07 1/2" x 100 2,700 FCX-28 1 1/4" x 100 6,725
FCX-08 3/4" x 30 1,200 FCX-29 1 1/2" x 30 3,200
FCX-09 3/4" x 40 1,450 FCX-30 1 1/2" x 40 3,575
FCX-10 3/4" x 50 1,600 FCX-31 1 1/2" x 50 4,150
FCX-11 3/4" x 60 1,925 FCX-32 1 1/2" x 60 4,700
FCX-12 3/4" x 80 2,725 FCX-33 1 1/2" x 80 6,200
FCX-13 3/4" x 90 2,900 FCX-34 1 1/2" x 90 7,150
FCX-14 3/4" x 100 3,100 FCX-35 1 1/2" x 100 7,700
FCX-15 1" x 30 1,800 FCX-36 2" x 30 3,700
FCX-16 1" x 40 2,000 FCX-37 2" x 40 4,165
FCX-17 1" x 50 2,200 FCX-38 2" x 50 4,850
FCX-18 1" x 60 2,500 FCX-39 2" x 60 5,550
FCX-19 1" x 80 3,850 FCX-40 2" x 80 7,425
FCX-20 1" x 90 4,000 FCX-41 2" x 90 8,250
FCX-21 1" x 100 4,200 FCX-42 2" x 100 8,750
           

อีวายเอส กันระเบิด

Explosion Proof EYS

อีวายเค กันระเบิด

Explosion Proof EYK

รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
EYSX-01 1/2" 130 EYKX-01 1/2" 140
EYSX-02 3/4" 175 EYKX-02 3/4" 185
EYSX-03 1" 230 EYKX-03 1" 250
EYSX-04 1 1/4" 340 EYKX-04 1 1/4" 375
EYSX-05 1 1/2" 410 EYKX-05 1 1/2" 450
EYSX-06 2" 550 EYKX-06 2" 575
EYSX-07 2 1/2" 1,100 EYKX-07 2 1/2" 1,150
EYSX-08 3" 1,400 EYKX-08 3" 1,450
EYSX-09 3 1/2" 1,850 EYKX-09 3 1/2" 1,950
EYSX-10 4" 1,850 EYKX-10 4" 1,950
           

บ๊อกกลมกันระเบิด

Explosion Proof Junction Box

รุ่น 2 ทางตรงข้าม รุ่น 2 ทางฉาก
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
JBX-201 1/2" 260 JBX-211 1/2" 260
JBX-202 3/4" 260 JBX-212 3/4" 260
JBX-203 1" 300 JBX-213 1" 300
JBX-204 1 1/4" 690 JBX-214 1 1/4" 690
JBX-205 1 1/2" 700 JBX-215 1 1/2" 700
JBX-206 2" 800 JBX-216 2" 800
           
รุ่น 3 ทาง รุ่น 4 ทาง
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
JBX-301 1/2" 290 JBX-401 1/2" 310
JBX-302 3/4" 290 JBX-402 3/4" 310
JBX-303 1" 320 JBX-403 1" 360
JBX-304 1 1/4" 730 JBX-404 1 1/4" 770
JBX-305 1 1/2" 740 JBX-405 1 1/2" 780
JBX-306 2" 860 JBX-406 2" 910
           

คอนดูท เอ๊าท์เลทบ๊อกซ์กันระเบิด

Explosion Proof Conduit Outlet Box

L.B. L.R.
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
LBX-01 1/2" 230 LRX-01 1/2" 230
LBX-02 3/4" 255 LRX-02 3/4" 255
LBX-03 1" 395 LRX-03 1" 395
LBX-04 1 1/4" 540 LRX-04 1 1/4" 540
LBX-05 1 1/2" 655 LRX-05 1 1/2" 655
LBX-06 2" 850 LRX-06 2" 850
LBX-07 2 1/2" 1,550 LRX-07 2 1/2" 1,550
LBX-08 3" 1,820 LRX-08 3" 1,820
LBX-09 3 1/2" 2,450 LRX-09 3 1/2" 2,450
LBX-10 4" 2,500 LRX-10 4" 2,500
           
L.L. O.T.
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
LLX-01 1/2" 230 OTX-01 1/2" 250
LLX-02 3/4" 255 OTX-02 3/4" 310
LLX-03 1" 395 OTX-03 1" 400
LLX-04 1 1/4" 540 OTX-04 1 1/4" 590
LLX-05 1 1/2" 655 OTX-05 1 1/2" 670
LLX-06 2" 850 OTX-06 2" 915
LLX-07 2 1/2" 1,550 OTX-07 2 1/2" 1,600
LLX-08 3" 1,820 OTX-08 3" 1,900
LLX-09 3 1/2" 2,450 OTX-09 3 1/2" 2,500
LLX-10 4" 2,500 OTX-10 4" 2,600
           

 

ยูเนี่ยกันระเบิด

Explosion Proof UNION

คอมเปานด์กันระเบิด

Explosion Proof COMPOUND

รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาด ราคา/หน่วย
UNX-01 1/2" 160 CPX-01 Sealing 150
UNX-02 3/4" 200 CPX-02 Fiber 65
UNX-03 1" 245      
UNX-04 1 1/4" 375      
UNX-05 1 1/2" 450      
UNX-06 2" 580      
UNX-07 2 1/2" 1,120      
UNX-08 3" 1,200      
UNX-0i9 3 1/2" 1,750      
UNX-10 4" 1,750      
           

 

Copy Right @ 2013 | 135INTER.COM